ZMIANY W PŁATNOŚCIACH INTERNETOWYCH

 DOKONYWANYCH KARTĄ

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowana silnego uwierzytelnienia we wszystkich płatnościach internetowych dokonywanych kartą, w styczniu zmianie uległ sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie: podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KARTOSFERZE, a następnie kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr telefonu podany w Banku. Po zalogowaniu do KARTOSFERY ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcję kartą w Internecie.