eLOKATA

Lokatę można założyć za pośrednictwem internetu.
Lokata oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej.
Można ją założyć na okres 1, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy, minimalna wpłata na lokatę 2 000,00 zł.
Lokatę może założyć każdy użytkownik eBankNet, który posiada uprawnienia do zakładania lokat. Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty przez internet.
Wypłata środków zdeponowanych na eLokacie przed zakończeniem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy eLokaty oraz utratę odsetek za dany okres zadeklarowania.

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Iłży są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.