Informacja dot. przekazów do/z Ukrainy


Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy o wpisywanie w przekazach przychodzących i wychodzących pełnego adresu odbiorcy/ nadawcy po stronie ukraińskiej.
W szczególności dotyczy to wpisania: nazwy odbiorcy/ nadawcy, okręgu (oblast), kodu pocztowego, nazwy miejscowości, nazwy ulicy.
Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0847-20200101&from=EN
2. Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02022R0263-20221007&qid=1679040038802&from=EN


Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy


Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).

Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. Bank nie będzie realizował przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.

Pozostałe ograniczenia dotyczące wskazanych  krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.