Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

 • Zapamiętaj hasło
 • Nie ujawniaj hasła
 • Zmieniaj regularnie hasło
 • Unikaj używania łatwych haseł, stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
 • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę
 • Nie przechowuj hasła razem z loginem
 • Nie odchodź od komputera podczas zalogowania do systemu
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy
 • Nie korzystaj z nieznanych sieci bezprzewodowych oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe
 • Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 • Nie wchodź na stronę internetową Banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzacych mailach
 • Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódkę)
 • Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila itp.


Pamiętaj, że:

 • System bankowości elektronicznej nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów jednorazowych
 • Na stronie logowania nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego. Podczas logowania wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika (login) i ustalone przez siebie hasło (przy pierwszym logowaniu hasło aktywacyjne podane przez Bank)
 • Nigdy nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • W przypadku zablokowania nie wyrzucaj hasła pierwotnego, które otrzymałeś z Banku, gdyż na jego podstawie będziesz mógł się odblokować. Odblokować możesz się składając dyspozycję w Banku.