Program Polska Bezgotówkowa skierowany jest do przedsiębiorców, którzy:

- nie przyjmowali płatności bezgotówkowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

- nie są operatorami automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.),

- prowadzą sieci handlowo-usługowe, które obejmują mniej niż 5 placówek lub działają w ramach franczyz obejmujących nie więcej niż 5 placówek,

- zobowiążą się do oznakowania swojej placówki handlowo-usługowej naklejkami z logo organizacji płatniczych oraz logo Polska Bezgotówkowa,

- zobowiążą się, że nie będą stosować opłat surcharge (dodatkowe opłaty od klientów płacących kartami).

Warunki uczestnictwa w Programie:

- do Programu można przystąpić tylko jeden raz w trakcie jego trwania,

- można otrzymać do 3 terminali do obsługi płatności bezgotówkowych.

Korzyści dla Przedsiębiorców w okresie 12 miesięcy:

- 0 zł za instalację terminala,

- 0 zł za dzierżawę terminala,

- 0 zł za procesowanie transakcji (do wartości 100 tys. zł).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

do kontaktu z najbliższą placówką Banku Spółdzielczego w Iłży

oraz do zapoznania się z informacjami na stronie

www.polskabezgotowkowa.pl

ubezpieczenia1