Szanowni Państwo!

Bank Spółdzielczy w Iłży uprzejmie informuje, iż zostaje wycofana możliwość autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych. Zmiana ta podyktowana została nowymi wymogami zawartymi w Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 1075).

W przypadku jeżeli do autoryzacji transakcji wykorzystywane przez Państwa listy haseł jednorazowych, prosimy o dokonanie zmiany sposobu autoryzacji transakcji na autoryzację za pomocą SMS-a.

Aby dokonać zmiany zapraszamy do placówek Banku.

Prosimy o bezzwłoczne dokonanie takiej zmiany, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży