Urządzenie zaufane

Szanowni Państwo od 08 Lipca 2020 roku udostępniamy możliwość szybszego, prostszego, wygodniejszego i przede wszystkim bezpiecznego logowania do bankowości elektronicznej eBankNet. Aby skorzystać z powyższego rozwiązania wystarczy dodać swój komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.

Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami. Po dodaniu urządzenia do zaufanych wystarczy, podczas logowania, podać swój login i hasło, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji. Przy każdorazowym logowaniu użytkownik będzie weryfikowany, czy dokonuje logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Lista urządzeń zaufanych pojawia się w zakładce „Mój Profil”. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia danego urządzenia z listy.