Gwarancje KFG

Bank Spółdzielczy w Iłży udziela dla MŚP kredytów obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami KFG.


W celu zmniejszenia skutków pandemii COVID – 19 dokonano zmian zasad obejmowania kredytów gwarancjami KFG. Zmiany obowiązują od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.


Główne cechy gwarancji KFG:

- wysokość gwarancji do 80% kwoty kredytu,

- prowizja za udzielnie gwarancji w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%,

- okres gwarancji; 75 miesięcy dla kredytów obrotowych i 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

- maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat u 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (o ile nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis),

- gwarancja stosowana w ramach pomocy publicznej de minimis.


Gwarancje COSME


Bank Spółdzielczy w Iłży udziela dla MŚP, w tym rolników indywidualnych, kredytów obrotowych i inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami COSME.


Główne cechy gwarancji COSME:

- wysokość gwarancji do 80% kwoty kredytu,

- prowizja roczna za udzielenie gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji (0,7% dla gwarancji do kredytu obrotowego, gdy umowa zawarta została w okresie od 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.),

- okres gwarancji; 27 miesięcy dla kredytów obrotowych (jeśli umowa została zawarta od 6 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. to okres ważności gwarancji wynosi 39 miesięcy) i 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

- maksymalna kwota gwarancji: 480.000,00 PLN,

- gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis)

- gwarancja dotyczy tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych.