Gwarancje KFG


Bank Spółdzielczy w Iłży udziela dla MŚP kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami KFG.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r. maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

Maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy.

Stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.


Prosimy o zapoznanie się z warunkami uzyskania ww. gwarancji > TUTAJ


Podstawowe parametry gwarancji KFG:

- gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),

- forma pomocy: pomoc de minimis,

- możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,

- wysokość gwarancji nie więcej niż 80% kwoty kapitału kredytu,

- maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),

- opłata prowizyjna: 0% za pierwszy rok,

- okres gwarancji:

* 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,

* 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,

- zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).