Komunikat
Przerwa w dostępie do e-usług administracji publicznej

17.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05

19.09.2020 w godzinach 20:00 - 00:05

ww. terminach mogą wystąpić utrudnienia w dostępie , za utrudnienia przepraszamy.

Bank Spółdzielczy w Iłży