E-usługi administracji publicznej 


Z bankowością elektroniczną w Banku

 Spółdzielczym w Iłży masz dostęp do e-usług

 administracji publicznej takich jak:- obywatel.gov.pl


Usługi jakie min. możesz załatwić przez internet:

-Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej;

-Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ);

-Sprawdź historię pojazdu;

-Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych;

-Wyznacz pełnomocnika do podpisywania elektronicznej deklaracji podatkowej; - Zgłoś zamiar wycinki drzew i krzewów lub uzyskaj na nią zezwolenie;

- Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL; 

-Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód; - Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy; Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny; - pacjent.gov.pl (Ministerstwo Zdrowia i NFZ)


Dostęp min do:

- Internetowego Konta Pacjenta;

- E-recepty

- od 8 stycznia 2021r e-skierowanie- profil zaufany ZUS

Dzięki PUE ZUS możesz:

- złożyć wniosek o Bon Turystyczny, 

- przejrzeć dane zgromadzone w ZUS; 

- przekazać dokumenty ubezpieczeniowe; 

- składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi; 

- zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS; 

- umawiać się na wizyty w jednostce ZUS


- e-puap 


Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na platformie ePUAP. Są to między innymi:

- samorządy, w tym urzędy gminy – złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

- USC (urzędy stanu cywilnego) – uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu lub innych dokumentów; zgłoś urodzenie dziecka,

  - ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,

  - NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),

  - US (urzędy skarbowe) – sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,

  - KRK (Krajowy Rejestr Karny) – pobierz zaświadczenie o niekaralności,

  - UP (urzędy pracy) – zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,

  - Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych – sprawdź swoje dane i dokumenty,

  - inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne – zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.Logując się do e-sługi administracji publicznej wybierz logowanie za pomocą Banku z Grupy BPS lub jeżeli nie ma takiej możliwości np w PUE ZUS logowanie za pomocą epuap (do epuap wybierz logowanie przez Bank).

Uprzejmie wyjaśniamy, że w celu założenia profilu zaufanego za pomocą Banku konieczne jest posiadanie kompletnych i aktualnych danych osobowych i kontaktowych w Banku.

Założenie profilu zaufanego jest warunkiem niezbędnym dającym możliwość logowania się przez Bank do e-usług administracji publicznej.

eBankNet