Rachunki w walutach obcych

Rachunek walutowy bieżący, płatny na każde żądanie, służy do gromadzenia środków w walutach obcych i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

Rachunek walutowy prowadzimy w następujących walutach:


  • euro (EUR)

  • dolarach amerykańskich (USD)

  • funt brytyjski (GBP)

  • frank szwajcarski (CHF)


Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje ponadto :

1)   kupno i sprzedaż walut - kupno i sprzedaż waluty euro, dolarów amerykańskich,
      funtów brytyjskich i
franków szwajcarskich,
2)   rachunek walutowy bieżący - wygodna forma prowadzenia rozliczeń walutowych,
3)   lokaty walutowe - oprocentowane według zmiennej stopy procentowej na terminy od
       1do 12 miesięcy,

4)   obsługa płatności w rozliczeniach transakcji handlu zagranicznego - terminowa
       i profesjonalna realizacja
płatności wynikających z operacji zagranicznych,
5)   polecenie wypłaty - błyskawiczna realizacja płatności i całkowite bezpieczeństwo
      transakcji.


W Banku Spółdzielczym w Iłży:


1)   kupisz walutę, otworzysz konto, założysz lokatę, dokonasz rozliczeń.    Szybko i wygodnie bo rozliczenia realizujemy w międzynarodowym systemie SWIFT.