Lokaty

Rachunki lokat terminowych służą do deponowania środków pieniężnych, zapewniając efektywne ich zagospodarowanie, przez okres i na warunkach określonych w umowie.