Klienci instytucjonalni

Pakiet "NA DZIEŃ DOBRY" - przeznaczony dla nowo pozyskanych klientów Banku, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolne zawody.

Pakiet "BIZNES I" - przeznaczony dla klientów Banku, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolne zawody, którzy preferują tradycyjny sposób obsługi rachunku.

Pakiet "BIZNES II" - przeznaczony dla klientów Banku, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolne zawody, którzy preferują elektroniczny sposób obsługi rachunku.