Rolnicy

W Banku Spółdzielczym w Iłży, jego Oddziałach i Filiach udzielane są kredyty obrotowe dla rolników na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (w tym na na likwidację skutków trudnych warunków atmosferycznych).

  • Okres kredytowania - dostosowany do cyklu produkcyjnego;
  • Spłata kapitału kredytu - w ratach dostosowanych do cyklu produkcyjnego;
  • Spłata odsetek od kredytu - miesięcznie lub kwartalnie;
  • Kwota kredytu - dostosowana do potrzeb;
  • Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej - od 6% w stosunku rocznym;
  • Niska prowizja za udzielenie kredytu.