Bank Spółdzielczy w Iłży otwiera i prowadzi rachunki dla rolników indywidualnych i ryczałtowych

Dzięki posiadaniu rachunku rolniczego masz możliwość :

  • - dokonywania rozliczeń pieniężnych w walucie PLN ,

  • - ustanowienie kolejności realizacji określonych dyspozycji,

  • - dokonywania wpłat i wypłat w gotówce,

  • - przekazywania środków na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłży lub innym             Banku ,

  • - realizacji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego.

  • - posiadania karty płatniczej z wysokim limitem, można otrzymać już po pierwszym wpływie

  • - zarządzanie swoim rachunkiem poprzez usługę elektroniczną Ebanknet .

Rachunki lokat terminowych służą do deponowania środków pieniężnych, zapewniając efektywne ich zagospodarowanie, przez okres i na warunkach określonych w umowie.