Komunikaty

SWIFT (BIC) naszego Banku*: POLUPLPR

IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami „PL”

*kod SWIFT wspólny dla Zrzeszonych Banków Spółdzielczych w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.


Komunikat o zmianach w transakcjach internetowych 

Biuro Informacji Kredytowej