Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu MAJU wyniósł 1,44

2. średni WIBOR 1M w miesiącu MAJU wyniósł 1,64

3. średni WIBID 3M w miesiącu MAJU wyniósł 1,52

4. średni WIBOR 3M w miesiącu MAJU wyniósł 1,72

5. średni WIBOR 1M w I KWARTALE 2019 wyniósł 1,64

6. średni WIBOR 3M w I KWARTALE 2019 wyniósł 1,72

7.średni WIBID 6M w miesiącu MAJU wyniósł 1,59

8. średni WIBOR 6M w miesiącu MAJU wyniósł 1,79

9. średni WIBOR 6M w I KWARTALE 2019 wyniósł 1,79

10. średni WIBOR 12M w I KWARTALE 2019 wyniósł 1,87

11. średni WIBID 12M w miesiącu MAJU wyniósł 1,67

12. średni WIBOR 12M w miesiącu MAJU wyniósł 1,87


Stopa redyskonta - 1,75%

Stopa Lombardowa - 2,5%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 14%.