Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,69

2. średni WIBOR 1M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,89

3. średni WIBID 3M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,73

4. średni WIBOR 3M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,93

5. średni WIBOR 1M w IV KWARTALE 2022 wyniósł 7,03

6. średni WIBOR 3M w IV KWARTALE 2022 wyniósł 7,29

7.średni WIBID 6M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,80

8. średni WIBOR 6M w miesiącu LUTYM wyniósł 7,00

9. średni WIBOR 6M w IV KWARTALE 2022 wyniósł 7,46

10. średni WIBOR 12M w IV KWARTALE 2022 wyniósł 7,58

11. średni WIBID 12M w miesiącu LUTYM wyniósł 6,90

12. średni WIBOR 12M w miesiącu LUTYM wyniósł 7,10


stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 24,50%.