Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 6,88

2. średni WIBOR 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,08

3. średni WIBID 3M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,14

4. średni WIBOR 3M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,34

5. średni WIBOR 1M w III KWARTALE 2022 wyniósł 6,86

6. średni WIBOR 3M w III KWARTALE 2022 wyniósł 7,08

7.średni WIBID 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,31

8. średni WIBOR 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,51

9. średni WIBOR 6M w III KWARTALE 2022 wyniósł 7,32

10. średni WIBOR 12M w III KWARTALE 2022 wyniósł 7,46

11. średni WIBID 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,42

12. średni WIBOR 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 7,62


stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 24,50%.