Stopy Procentowe

1. średni WIBID 1M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.46
2. średni WIBOR 1M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.66
3. średni WIBID 3M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.53
4. średni WIBOR 3M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.73
5. średni WIBOR 1M w II KWARTALE 2017 wyniósł 1.66
6. średni WIBOR 3M w II KWARTALE 2017 wyniósł 1.73
7. średni WIBID 6M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.61
8. średni WIBOR 6M w miesiącu SIERPNIU wyniósł 1.81
9. średni WIBOR 6M w II KWARTALE 2017 wyniósł 1.81
10. średni WIBOR 12M w II KWARTALE 2017 wyniósł 1.85
11. średni WIBID 12M w SIERPNIU wyniósł 1.65
12. średni WIBOR 12M w SIERPNIU wyniósł 1.85


Stopa redyskonta - 1,75%

Stopa Lombardowa - 2,5%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 14%.