Stopy Procentowe


 1. średni WIBID 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,44

 2. średni WIBOR 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,64

 3. średni WIBID 3M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,52

 4. średni WIBOR 3M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,72

 5. średni WIBOR 1M w III KWARTALE 2018 wyniósł 1,64

 6. średni WIBOR 3M w III KWARTALE 2018 wyniósł 1,71

 7. średni WIBID 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,59

 8. średni WIBOR 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,79

 9. średni WIBOR 6M w III KWARTALE 2018 wyniósł 1,78

 10. średni WIBOR 12M w III KWARTALE 2018 wyniósł 1,88

 11. średni WIBID 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,67

 12. średni WIBOR 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 1,87


Stopa redyskonta - 1,75%

Stopa Lombardowa - 2,5%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 14%.