Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 1,78

2. średni WIBOR 1M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 1,98

3. średni WIBID 3M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,15

4. średni WIBOR 3M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,35

5. średni WIBOR 1M w IV KWARTALE 2021 wyniósł 1,30

6. średni WIBOR 3M w IV KWARTALE 2021 wyniósł 1,54

7.średni WIBID 6M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,44

8. średni WIBOR 6M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,64

9. średni WIBOR 6M w IV KWARTALE 2021 wyniósł 1,8

10. średni WIBOR 12M w IV KWARTALE 2021 wyniósł 2,08

11. średni WIBID 12M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,66

12. średni WIBOR 12M w miesiącu GRUDNIU wyniósł 2,86


Stopa redyskonta - 2,30%

Stopa Lombardowa - 2,75%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 15,50%.