Stopy Procentowe

1. średni WIBID 1M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.44
2. średni WIBOR 1M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.64
3. średni WIBID 3M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.50
4. średni WIBOR 3M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.70
5. średni WIBOR 1M w I KWARTALE 2018 wyniósł 1.65
6. średni WIBOR 3M w I KWARTALE 2018 wyniósł 1.72
7. średni WIBID 6M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.58
8. średni WIBOR 6M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 1.78
9. średni WIBOR 6M w I KWARTALE 2018 wyniósł 1.80
10. średni WIBOR 12M w I KWARTALE 2018 wyniósł 1.84
11. średni WIBID 12M w KWIETNIU wyniósł 1.62
12. średni WIBOR 12M w KWIETNIU wyniósł 1.82


Stopa redyskonta - 1,75%

Stopa Lombardowa - 2,5%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 14%.