Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu MAJU wyniósł 5,39

2. średni WIBOR 1M w miesiącu MAJU wyniósł 5,59

3. średni WIBID 3M w miesiącu MAJU wyniósł 6,22

4. średni WIBOR 3M w miesiącu MAJU wyniósł 6,42

5. średni WIBOR 1M w I KWARTALE 2022 wyniósł 3,03

6. średni WIBOR 3M w I KWARTALE 2022 wyniósł 3,50

7.średni WIBID 6M w miesiącu MAJU wyniósł 6,45

8. średni WIBOR 6M w miesiącu MAJU wyniósł 6,65

9. średni WIBOR 6M w I KWARTALE 2022 wyniósł 3,89

10. średni WIBOR 12M w I KWARTALE 2022 wyniósł 4,04

11. średni WIBID 12M w miesiącu MAJU wyniósł 6,59

12. średni WIBOR 12M w miesiącu MAJU wyniósł 6,79


stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej;

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 16,50%.