Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu KWIETNIU wyniósł -0,01

2. średni WIBOR 1M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,18

3. średni WIBID 3M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,01

4. średni WIBOR 3M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,21

5. średni WIBOR 1M w I KWARTALE 2021 wyniósł 0,19

6. średni WIBOR 3M w I KWARTALE 2021 wyniósł 0,21

7.średni WIBID 6M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,04

8. średni WIBOR 6M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,24

9. średni WIBOR 6M w I KWARTALE 2021 wyniósł 0,25

10. średni WIBOR 12M w I KWARTALE 2021 wyniósł 0,25

11. średni WIBID 12M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,05

12. średni WIBOR 12M w miesiącu KWIETNIU wyniósł 0,25


Stopa redyskonta - 0,11%

Stopa Lombardowa - 0,5%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 11,20%.