Stopy Procentowe


1. średni WIBID 1M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł -0,02

2. średni WIBOR 1M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,18

3. średni WIBID 3M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,04

4. średni WIBOR 3M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,24

5. średni WIBOR 1M w III KWARTALE 2021 wyniósł 0,18

6. średni WIBOR 3M w III KWARTALE 2021 wyniósł 0,22

7.średni WIBID 6M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,09

8. średni WIBOR 6M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,29

9. średni WIBOR 6M w III KWARTALE 2021 wyniósł 0,26

10. średni WIBOR 12M w III KWARTALE 2021 wyniósł 0,34

11. średni WIBID 12M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,24

12. średni WIBOR 12M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 0,44


Stopa redyskonta - 0,51%

Stopa Lombardowa - 1,0%

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 12,00%.