Na życie


- BEZPIECZNY RACHUNEK

Ubezpieczenie dla klientów posiadających kredyt odnawialny/obrotowy w rachunku bieżącym. Ubezpieczenie „BEZPIECZNY RACHUNEK” skierowane jest do:

 • Osoby fizycznej
 • Osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą
 • Spółki cywilnej osób fizycznych

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci;

 • Śmierci ubezpieczonego
 • Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
 • Poważnego zachorowania Ubezpieczonego
 • Utraty pracy przez Ubezpieczonego

Szczegółowe informacji dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w warunkach szczegółowych ubezpieczenia


- BEZPIECZNY KREDYT

Ubezpieczenie dla klientów posiadających kredyt spłacany ratalnie lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Ubezpieczenie „BEZPIECZNY KREDYT” skierowane jest do:

 • Osoby fizycznej
 • Osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą
 • Spółki cywilnej osób fizycznych

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci;

 • Śmierci ubezpieczonego
 • Trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy
 • Poważnego zachorowania Ubezpieczonego
 • Utraty pracy przez Ubezpieczonego

Szczegółowe informacji dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w warunkach szczegółowych ubezpieczenia


- BEZPIECZNY KREDYT PLUS

Ubezpieczenie dla klientów posiadających kredyt

 • Hipoteczny,
 • Mieszkaniowy,
 • Inwestycyjny,
 • Kredytowej linii hipotecznej,
 • Obrotowego,
 • W rachunku kredytowym,
 • Obrotowy w rachunku bieżącym,
 • Rewolwingowy,

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci;

 • śmierci ubezpieczonego,
 • trwałej i całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

Szczegółowe informacji dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w warunkach szczegółowych ubezpieczenia