Majątkowe


- PAKIET AGRO

  

- PAKIET AGRO PREMIUM

To ubezpieczenia majątkowej dzięki którym możesz chronić maszyny i urządzenia znajdujące się w gospodarstwie rolnym w zakresie:

 • ubezpieczenie ARGO-CASCO maszyn rolniczych (sprzętu),
 • ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej.

Szczegółowe informacji dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w warunkach szczegółowych ubezpieczenia

- MIESZKAŃ, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie od pożaru i zdarzeń losowych m.in.:

 • wybuch,
 • uderzenie pioruna
 • huragan
 • osuwanie się ziemi
 • zapadanie się ziemi
 • zalanie
 • powódź
 • grad,
 • lawina,
 • deszcz nawalny,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu w budynek
 • przepięcie,
 • trzęsienie ziemi,
 • dym i sadza
 • huk ponaddźwiękowy
 • napór śniegu,
 • spływ wód po zboczach
 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • dewastacja

Szczegółowe informacji dotyczące ubezpieczenia znajdziesz w warunkach szczegółowych ubezpieczenia