Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszym Banku. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji (CV i Listu Motywacyjnego) na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za rekrutację, podany w treści ogłoszenia lub dostarczenie do siedziby Banku w Iłży przy ul. Rynek 1.Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Banku Spółdzielczym w Iłży

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą w 27-100 Iłża przy ul.Rynek 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres
  e-mail: iod@bsilza.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy
  w Banku Spółdzielczym w Iłży,

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Iłży,

 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 6 ust. 1a, 1b, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.),

 6. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Iłży. Pani/Pana dane osobowe wymagane przepisami Kodeksu Pracy i innych ustawach (wg. wskazań konkretnego ogłoszenia) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził Pani/Pan przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne,

 7. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody,

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.)

 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.