Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Iłży od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące regulaminów i funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1) Wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego
została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Iłży

2) Wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3) Dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych
do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce Banku lub telefonicznie (48 361 03 00). Każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

4) Zmianie limitu usługi caschback z 200 zł na 300 zł. Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Iłży aktualnego numeru telefonu komórkowego,
na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia
na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
2) podać numer PESEL
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania
się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco. Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia
z naszych usług oraz bezpieczeństwa w przypadku płatności internetowych kartą.

Klienci - dokonujący transakcji kartą płatniczą w Internecie - w celu odblokowania płatności w Internecie, powinni od dnia 01 lutego 2015r. ustalić indywidualnie wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowych w następujący sposób:


* dzwoniąc na Infolinię Banku (serwis telefoniczny Banku BPS S.A.) pod nr +48 86 215 50 00 lub
* dokonać zgłoszenia bezpośrednio w placówce Banku poprzez wypełnienie stosownego formularzaZ wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego w IłżySzczegółowe informacje niezbędne do przeprowadzenia przez Klientów Banku płatności internetowych kartą od dnia 1 lutego 2015 roku znajdują się poniżej:
Klienci Indywidualni -TUTAJ
Podmioty posiadające osobowość prawną i Instytucje -TUTAJ
Indywidualna działalność gospodarcza i Rolnicy -TUTAJ