Poniżej udostępniamy informacje niezbędne do przeprowadzenia przez Klientów Banku płatności internetowych kartą od dnia 1 lutego 2015 roku.


Podręcznik użytkownika do portalu kartowego „Kartosfera” - systemu umożliwiającego dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci internet i przeglądarki internetowej: PODRĘCZNIK

 

SCHEMAT PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH

 

Jak od 1 lutego 2015 r.  uruchomić płatności kartowe w internecie?

Firmy - Posiadacz rachunku/Kredytobiorca: SPRAWDŹ TUTAJ

Użytkownik karty (nierezydent): SPRAWDŹ TUTAJ

Użytkownik karty (rezydent): SPRAWDŹ TUTAJ