Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych od 02.11.2022r