Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej od 09.01.2023r