Ecorponet – to usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do informacji i składaniu dyspozycji do rachunków bankowych Klienta oraz dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, łącza internetowego oraz aplikacji Java;


System eCorponet umożliwia między innymi :

-  przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych,
-  generowanie wyciągów bankowych,

-  składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym,w złotych polskich,

-  składanie dyspozycji dotyczących przelewów w obrocie dewizowym,
-  realizację zleceń stałych,

-  tworzenie definicji (szablonów) przelewów,

-  obsługę wielomodułową tj. w ramach jednego loginu obsługa wielu firm,

-  dowolną konfigurację definicji podpisów,

-  tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;

-  podgląd blokad kartowych.

System eCorpoNet umożliwia zdefiniowanie identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu uprawnień do rachunku bankowego.