Rachunki w walucie polskiej

Bank Spółdzielczy w Iłży otwiera i prowadzi rachunki dla rolników indywidualnych i ryczałtowych.

Nie ma znaczenia jak duże gospodarstwo prowadzi Klient  ani jaki jest jego profil.

Wszyscy nasi Klienci otrzymują kompleksową obsługę oraz niezbędne narzędzia do tego aby korzystanie z rachunku było swobodne , proste i komfortowe.

Dzięki bankowości internetowej oraz wygodnej karcie płatniczej VISA możesz korzystać ze swoich pieniędzy bez ograniczeń .

Dzięki posiadaniu rachunku rolniczego masz możliwość:

  • 1)  dokonywania rozliczeń pieniężnych w walucie PLN,

  • 2)  ustanowienie kolejności realizacji określonych dyspozycji,

  • 3)  dokonywania wpłat i wypłat w gotówce,

  • 4)  przekazywania środków na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Iłży lub innym Banku,

  • 5)  realizacji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego,

  • 6)  posiadania karty płatniczej z wysokim limitem (można otrzymać już po pierwszym wpływie)

  • 7)  zarządzanie swoim rachunkiem poprzez usługę elektroniczną Ebanknet,

  • 8)  dostęp do atrakcyjnie oprocentowanych kredytów.


Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku

- wniosek o otwarcie rachunku (do pobrania WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU - ROLNIK)
- aktualny nakaz płatniczy
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT
- dowód osobisty