Rachunek walutowy bieżący - płatny na każde żądanie, służy do gromadzenia środków w walutach obcych i przeprowadzania rozliczeń z zakresu obrotu dewizowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

    W Banku Spółdzielczym w Iłży :


    - kupisz walutę, otworzysz konto, założysz lokatę, dokonasz rozliczeń.Rachunek walutowy prowadzimy w następujących walutach:

- euro (EUR)
- dolarach amerykańskich (USD)
- funt brytyjski (GBP)
- frank szwajcarski (CHF)


Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje ponadto :

-  kupno i sprzedaż walut - kupno i sprzedaż waluty euro ,dolarów amerykańskich , funtów brytyjskich i franków szwajcarskich,
- rachunek walutowy bieżący
 - wygodna forma prowadzenia rozliczeń walutowych,
- lokaty walutowe
 - oprocentowane według zmiennej stopy procentowej na terminy od 1 do 12 miesięcy,
- obsługa płatności w rozliczeniach transakcji handlu zagranicznego
 - terminowa i profesjonalna realizacja płatności wynikających z operacji zagranicznych,
- polecenie wypłaty - błyskawiczna realizacja płatności i całkowite bezpieczeństwo transakcji.


    Szybko i wygodnie - rozliczenia realizujemy w międzynarodowym systemie SWIFT.