Władze banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży

1. Władysław Postuła - Prezes Zarządu

2. Mariola Gryczka - Wiceprezes Zarządu

3. Anna Puton - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Iłży

1. Andrzej Szczypiór - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Leszek Dziura - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Marek Rogoziński - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł Pastuszka - Członek Rady Nadzorczej

5. Piotr Piwoński - Członek Rady Nadzorczej