Władze banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży

1. Władysław Postuła - Prezes Zarządu

2. Mariola Gryczka - Wiceprezes Zarządu

3. Anna Puton - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Iłży

1. Jan Wróbel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Leszek Dziura - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Paweł Pastuszka - Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Jakub Rogoziński - Członek Rady Nadzorczej

5. Wojciech Nitek - Członek Rady Nadzorczej