Wniosek Rodzina 500+

Nowe zasady składania wniosków

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci

Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż wspólny wniosek od 1 lipca 2019 roku. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+”, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej eBankNet.

Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Ważne daty

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 lipca 2019 do  31 maja 2021 roku.

Wypłata świadczenia i wyrównania, zależą od miesiąca, w którym zostanie złożony Wniosek:

  • do końca sierpnia 2019 roku– świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do 31 października 2019 roku,
  • we wrześniu 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku,
  • w październiku 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku,
  • w listopadzie 2019 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku,
  • od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, otrzymasz najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.