Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Czym jest gwarancja PLG COSME:

Gwarancja PLG COSME stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Iłży przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz rolnikom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Parametry gwarancji PLG COSME:

 • - zabezpiecza spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • - maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy - dla kredytu inwestycyjnego;
 • - maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000,00 PLN;
 • - niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1,00% w skali roku;
 • - zakres gwarancji – 80% wartości kredytu;
 • - możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • - brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja PLG COSME stanowi główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. „twardych zabezpieczeń”);
 • - alternatywa dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;
 • - brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis;
 • - nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów z pomocą de minimis, wnioski o gwarancję składane są razem z wnioskiem o kredyt;
 • - brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o gwarancję PLG COSME;
 • - wszystkie formalności dotyczące gwarancji PLG COSME załatwiane są w placówkach Banku Spółdzielczego w Iłży.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.