Bank Spółdzielczy w Iłży - Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży informuje, iż podpisał Umowę Zrzeszenia BPS S.A. oraz Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

Bank Spółdzielczy w Iłży został zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz stał się Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom.

 

 • Czym jest System Ochrony Zrzeszenia BPS?
  System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze, na mocy którego banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków. Zatem stanowi to dodatkową ochronę pieniędzy Klientów banków - uczestników tego Systemu.


 • Kto tworzy System Ochrony Zrzeszenia BPS?
  System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 327 Banków Spółdzielczych. Utworzenie Systemu Ochrony nie zmieniło charakteru działalności tych Banków. Pozostają one nadal prawnie i ekonomicznie samodzielnymi jednostkami działającymi dla dobra lokalnego środowiska.


 • Czy każdy bank spółdzielczy może zostać uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS?
  Nie.

  Wymogiem koniecznym przystąpienia do SOZ BPS jest wypełnienie zasadniczych kryteriów stabilności i bezpieczeństwa przez Bank, który zgłasza chęć przystąpienia do Systemu. Kryteria te zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, stąd też, System ten należy postrzegać jako grupę najlepszych i najbardziej bezpiecznych banków, które w sposób ciągły poddawane są dodatkowej kontroli w zakresie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania.


 • Ile jest systemów ochrony w Polsce?
  Obecnie w Polsce są dwa systemy ochrony, zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeden utworzono w ramach zrzeszenia SGB, drugi-większy, powstał dla banków zrzeszonych w BPS.


 • Czy System Ochrony Zrzeszenia BPS jest zamiast Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
  Nie.

  Depozyty Klientów zgromadzone w naszym banku objęte są ochroną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz dodatkowo przez System Ochrony Zrzeszenia BPS.